Consultancy

Wij zijn uw klankbord bij complexe vastgoedvraagstukken en brengen specialistische kennis in. AMfield acteert pro-actief en benadert het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.  Elke consultancyopdracht is immers maatwerk. Wij luisteren en analyseren, zetten ons netwerk in en integreren onze specialistische kennis om zo het gewenste eindresultaat te behalen. Het bewaken van tijd, kwaliteit, kosten en organisatie zijn voor ons vanzelfsprekend.

Bekijk het overzicht van veelgevraagde maatwerk stukken óf neem contact met ons op!

Object beleid

 • Asset-beheersing (rendement en risico)
 • Businessplan
 • Budgetteren
 • Invoeren, begeleiden en uitvoeren van realisatieplannen
 • Kaders voor het operationeel beheer vaststellen

 

Performance analyse

 • Hold-sell analyse
 • Budget vs Actuals
 • Markthuren vaststellen
 • Exploitatieresultaat analyseren en sturen
 • Strategisch onderhoud

 

Waarde toevoegen

 • (Strategisch) verhuren
 • Aanpassing naar markthuur
 • Herontwikkelen
 • Renoveren
 • Verduurzamen

Positioneringsanalyse

 • In kaart brengen strategische positionering en doelstellingen
 • Vaststellen rendementseisen
 • Uitvoeren concurrentie- en benchmarkanalyse

 

Vastgoedbeleidsplan

 • Opstellen strategisch beleidsplan
 • Optimalisatie rendement en waarde ontwikkeling
 • In kaart brengen exploitatierisico’s

 

Strategisch voorraadbeleid

 • Opstellen en implementeren strategisch voorraadbeleid
 • Creeëren synergie tussen schaalniveaus sen beleidsgebieden
 • Structurele verbetering van vastgoed prestaties
referenties