Herfinanciering woningportefeuille

AMfield heeft voor een particuliere belegger een herfinanciering afgesloten voor haar woningportefeuille. Samen met financieel specialisten van de opdrachtgever heeft AMfield de portefeuille doorgelicht, geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van deze informatie alsmede het risicoprofiel van de belegger heeft AMfield een financieringsaanvraag verstuurd naar enkele vastgoedfinanciers. Gezien de zeer lage LTV en het type vastgoed zijn er meerdere voorstellen ontvangen. Uiteindelijk is er gekozen om een financiering af te sluiten bij de Duitse LBS Bank.

 

De opdracht omhelsde het zoeken naar een nieuwe financier voor de woningportefeuille welke past bij het conservatieve beleggingsprofiel van de opdrachtgever.

Bent u een geïnteresseerde vastgoedbeheerder?

U kunt middels het formulier contact met ons opnemen.