Portfolio management

Het Portfolio Management brengt uw beleggingskeuzes én vastgoedbeleid in uitvoering. Hierbij houden we rekening met het geprognotiseerde rendement in relatie tot het risicoprofiel.  Ook zorgen wij voor performance analyses en helpen we u met de juiste benchmarks.

Positioneringsanalyse

  • In kaart brengen strategische positionering en doelstellingen
  • Vaststellen rendementseisen
  • Uitvoeren concurrentie- en benchmarkanalyse

 

Vastgoedbeleidsplan

  • Opstellen strategisch beleidsplan
  • Optimalisatie rendement en waarde ontwikkeling
  • In kaart brengen exploitatierisico’s

 

Strategisch voorraadbeleid

  • Opstellen en implementeren strategisch voorraadbeleid
  • Creeëren synergie tussen schaalniveaus sen beleidsgebieden
  • Structurele verbetering van vastgoed prestaties
referenties