Property Management

Wij zijn de spil voor alle dag-tot-dagactiviteiten rondom uw vastgoed. Wij nemen uw zorgen van A tot Z uit handen: voor elk object wordt een huurdossier opgebouwd en een incassoprocedure ingericht. Daarnaast wordt met huurders gecommuniceerd over procedures voor o.a. schade- en klachtmeldingen, en kunnen we u ondersteunen het verbeteren van huurderstevredenheid.

referenties