Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van AMfield BV en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat u als bezoeker met deze voorwaarden instemt.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. AMfield BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Informatie verzonden aan AMfield BV via de e-mail of de website van AMfield BV is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Verwijzing naar andere websites geschiedt ter informatie. Wij staan niet in voor de inhoud en kwaliteit van hetgeen daarop staat.

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van AMfield BV. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, gemaild en zijn tevens te vinden op onze website www.amfield.nl.